תקנון

תקנון אתר

המידע המובא להלן הינו חלק בלתי נפרד מהזמנת שירותי התיירות ומהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין החברה לבין הנוסע. בכל מקרה של חילוקי דעות, יחייבו תנאים אלו ולא יטען כי מי מהנוסעים לא קרא ו /או הופנה לתנאים אלו:

'גולדן טורס' מקבוצת חברת אחים אברהמוף בע"מ ח.פ 510514763 ואשר משרדייה הראשיים ברחוב בן יהודה 1 ת"א. כל הזמנה הנעשית במשרדינו היא בסטאטוס של בקשה בלבד עד לקבלת אישור סופי מספקי התיירות השונים בחו"ל. תשלום על כל שירות אינו מהווה אסמכתא סופית ומהווה אישור לקבלת תשלום בגין שירות מוזמן אך לאו דווקא מאושר.

לתשומת לבך: כל המחירים באתר הינם "החל מ" ומתייחסים לתאריך בודד ספציפי ולסוג חדר ספציפי ואינם מהווים מחיר כולל לכל התאריכים ו/או לכל המסלולים ו/או לכל האניות והכול בהתאם להוראת החוק.

מדיניות הפרטיות של החברה

בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 חברת אחים אברהמוף (להלן: גולדן טורס) ו/או אתר האינטרנט של החברה, מחוייבים על שמירת פרטיות הגולשים ו/או הנרשמים לתפוצת המיילים ו/או מועדון הלקוחות. לגולדן טורס מאגר מידע של כלל המתעניינים וזאת בכפוף לאישורם להיכלל במאגר זה. גולדן טורס מבקשת להבהיר כי לא ייעשה כל שימוש במידע זה שהינו חסוי וישמש אך ורק לדיוורים הקשורים לחברת גולדן טורס בתחום התיירות ורק בהסתמך על אישור של הגולש לקבלת מידע זה.

כמו כן בכל דיוור עתידי, מתחייבת החברה להתקין לינק או אמצעי טכנולוגי אחר לצורך הסרת המשתמש ממאגר המידע.

מאגר המידע מנוהל באופן קפדני עם מנהל מאגר שיוסמך לכך ועליו יחולו כל הכללים המתחייבים בחוק. יודגש כי לא חלה כל חובה שהיא למסירת מידע. וכל מסירת מידע להתקשרות: מייל ו/או טלפון הינה בכפוף להסכמה ו/או בקשה. כמו כן יודגש כי חברתנו לא תאסוף כל מידע זולת פרטיי התקשרות ואשר יינתנו ע"י מוסר המידע

שייט

תנאי הביטול בעסקה כפופים לדמי הביטול של חברת השייט. דמי הטיפול של 'גולדן טורס' ישולמו ללא קשר לדמי הביטול של חברת השייט ועפ"י החלטת 'גולדן טורס' מקבוצת אחים אברהמוף או מי מטעמה.

המחירים לשייט הינם לבעלי דרכון ישראלי בלבד.

תנאי הביטול בעסקה כפופים לדמי הביטול כפי שמופיעים בטופס סיכום ההזמנה. דמי הטיפול של 'גולדן טורס' ישולמו ללא קשר לדמי הביטול של חברת השייט ועפ"י החלטת 'גולדן טורס' מקבוצת אחים אברהמוף בע"מ או מי מטעמה.

במידה וניתנה הנחה, דמי הביטול שיגבו יהיו באחוזים בהתאם למחיר המלא לפני ההנחה.

בחברות השייט מוצעות מעת לעת, חדרים במחיר מיוחד ו/או מבצע ו/או מסוג גרנטי : בחדרים הללו קיימים תנאים מיוחדים כמו: קבלת מס' החדר ביום העלייה לאנייה, אפשרות העברה לחדר אחר במהלך השייט (ב MSC) אי הבטחה לחדרים צמודים, לא ידוע סידור המיטות, לעיתים שדרוג חדר גרנטי יהיה לקומה נמוכה יותר.

יודגש: במידה והוזמן חדר גרנטי גם אם הוא מצטרף לחדרים נוספים שאינם גרנטי – עדין קטגוריית החדר לא מאפשרת לדעת מיקום החדר, מספרו ו/או קומתו.

במידה ומוזמן תא עם מרפסת על בסיס גרנטי, יתכן מצב בו המרפסת תהיה עם נוף מוסתר/נוף פנימי לאנייה.

בהרכב שלישי ו/או רביעי בחדר יתכן והמיטות יהיה נפתחות מהתקרה ו/או מהקיר ו/או שלא במסגרת ספה נפרדת וזאת בכל סוגי החדרים זולת אם יתקבל אישור כתוב מחברת השייט. המיטות הינן בגדר בקשה בלבד.

כל הזמנה מחויבת בשליחת צילומי דרכון טרם ההזמנה. במידה ומכל סיבה הלקוח לא ישלח את צילומי הדרכון, אין חברתנו תישא באחריות לטעויות באיות, תוקף, או כל בעיה אחרת הנובעת מאי שליחת צילומי הדרכון כמצוין.

כל שינוי באיות השם לאחר אישור ההזמנה יחויב בסך של 80$ לאדם.

חלק ממסלולי השייט כוללים עצירה ביעדים להם נדרשת אשרת כניסה. בירור וטיפול באשרות הינן באחריות הנוסע.

שינוי הזמנה, תאריך, שמות וכדו' עלולים להיחשב כביטולה.

הצ'ק אין לאנייה מוגש בד"כ כשירות לנוסע. יודגש כי האחריות הבלעדית לווידוא, ביצוע ובדיקת הליך הצ'ק אין הינו על הנוסע בלבד. חברתנו אינה אחראית על כל בעיה בהליך זה שלא הופנה אליה לפחות 4 ימי עבודה בטרם מועד הנסיעה.

חברות שייט אינן מאפשרות עלייה לנשים בהריון החל משבוע מסוים. קיימת חובה ללקוח/ה המזמין/ה לעדכן את הסוכן/ת המטפל/ת כבר במעמד ביצוע ההזמנה בדבר נוסעת בהריון. באחריות הנוסעת לוודא התנאים המדויקים במגבלת עלייה לאנייה וכן במידה ואין מניעה מחברת השייט, אזי חובה להצטייד באישור רופא אודות שבוע ההיריון המדויק הרלוונטי וכשירות לשייט.

לעיתים עלול הלקוח להידרש לשלם את עלות הטיפים מראש בארץ. במקרה כזה לא יידרש לשלם גם באנייה.

במקרה בו האפוטרופוס אינו נוסע עם ילדיו, יש להצטייד באישור נוטריוני מהאפוטרופוס שלו/הם.

בכלל זה סבים וסבתות הנוסעים עם נכדיהם ללא ההורים יידרשו להמצאת אישור מנוטריון.

באשרת כניסה חד פעמית, חברת השייט עלולה שלא להעלות את הנוסע כיוון שזו כניסה נוספת שלגביה לא קיימת אשרת כניסה.

אישור עבודה בארה"ב GREEN CARD אינו מהווה תחליף לויזה ובכל מקרה נדרש אישור חברת השייט.

במידה וחברת השייט משנה את מסלולה לאחר שהונפקה הויזה הרי שאין כל התחייבות או מחויבות מצד חברת השייט לטפל בהנפקת הויזה או בשינוי תאריך הויזה.

סיורי חוף: לחברתנו אין כל אחריות לסיורי החוף של האנייה בשום צורה שהיא (מחיר, מסלול, הדרכה איכות וכיוצ"ב).

בטיולים בהם מוצעים סיורי חוף בעברית כולל מלווה ו/או מדריך ע"י החברה, הרי שהבטחת הסיורים מותנת במינימום משתתפים. במידה ולא תהיה הרשמה המאפשרת סיורים אלו הרי שחברתנו תאפשר החזרת החלק היחסי בגין סיורי החוף כפי שיימסר ע"י הסוכן/ת.

יובהר כי אלא אם כן צוין אחרת – אי קיום סיורי החוף בעברית בשל מינימום משתתפים – לא יהווה עילה לביטול השייט.

במידה והקברניט החליט מכל סיבה שהיא לשנות את מסלול השייט והדבר יחייב שינוי טיסות או כל שירות מוזמן אחר, יהיה על הלקוח לשאת בהוצאות הנדרשות לצורך שינוי הסדרי השירותים הנדרשים במידה ואכן כאלו יידרשו. כמו כן לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה לקבלת החזר בגין ביטול זה שאינו קשור כלל ועיקר לחברתנו.

במידה וחב' השייט תודיע מראש על שינוי מסלול או אף על ביטול השייט ורוכש השירותים יחליט עקב כך לשנות הפלגה, או שייאלץ לעשות כן בעקבות הביטול, הרי שבמקרה כזה עליו יהיה לשאת בהוצאות שינוי / ביטול כרטיס טיסה.

על פי נהלי הבטיחות של חלק מחברות השייט, חל איסור לילדים מתחת לגיל 6 לישון במיטה עליונה.

לתשומת לבך בחלק מהאניות קיימות מעטפות שנועדו לצורך תשלום טיפים, מעטפה זו הינה מעטפת רשות רק במידה ותבחרו להוסיף עוד טיפים אך היא איננה מחליפה את התשלום בדלפק הקבלה שאותה חובה עליכם לשלם.

בסיורי חוף פרטיים המתארגנים באופן פרטי, יש לקחת בחשבון שהאוטובוסים עלולים להמתין מחוץ לשערי הנמל.

מסלולי השייט עלולים להיקלע למזג אוויר משתנה, טרופי, גשמים, רוחות חזקות, ים סוער ואף הוריקן. חברת השייט ו/או חברתנו, אינן יכולות ליטול אחריות כלשהי למזג אוויר ו/או שינוי במסלול או שירותים אחרים כלשהם שלא ניתנים לאספקה כתוצאה מנסיבות אלו ("כוח עליון": כל אירוע שהספק הרלוונטי לא יכול לצפות או להימנע גם לאחר נקיטה באמצעי זהירות סבירים. כולל: מלחמה, טרור או איום בו, מהומות, מרי אזרחי, שביתה, אסון טבע או גרעיני, סיכוני בריאות, מגיפות ונסיבות שמחוץ לשליטתנו).

יודגש כי אין חברתנו ו/או הספק מתחייבים להצמדת חדרים או קומה והכול בגדר בקשה בלבד.

באניות בהם מתקיימים מופעים, לעיתים עקב כמות נוסעים גדולה אין מספיק מקומות עבור כל הנוסעים. מומלץ לשמור מקומות ו/או להגיע מוקדם לאולם המופעים. בחלק מהחברות ניתן להסדיר מקום בהליך הצ'ק אין לאנייה. חברתנו לא תהיה אחראית להסדרה ו/או הבטחה של מקום באירועי הבידור באנייה.

בחלק מחברות השייט ניתן לרכוש ביטוח ביטול וזאת עפ"י התנאים של כל חברה וחברה.

מובא לידיעתך כי חברות השייט עלולות לעדכן את מחיר השיוט בשל עליית מחירי הדלק.

מחירי פלאש: בחברות השייט הולנד אמריקה ופרינסס במחירי חדרים מסוג 'פלאש' קיימים דמי ביטול מלאים החל מרגע ההזמנה. לא ניתן לשנות הזמנה ולא ניתן לקבל כל החזר במקרה של ביטול.

בחברת הולנד אמריקה בחלק ממסלולי שייט יחולו בנוסף גם דמי הביטול הבאים: 120 עד 91 יום לפני תחילת השייט: סכום השווה לפיקדון. כמו כן הולנד אמריקה מחייבת חתימת הלקוח בדבר קיום ביטוח ביטול של חברת השייט.

דמי ביטול לשייט  

 מ 95- עד 69 יום לפני ההפלגה –מקדמה בסך 550$ לאדם.

 מ 68- עד 48 יום לפני ההפלגה – 55% מהעסקה כולל מיסים, או סכום המקדמה, (הגבוה מבניהם)

 מ- 47 עד 27 יום לפני ההפלגה – 80% מהעסקה כולל מיסים, או סכום המקדמה, (הגבוה מבניהם)

 מ– 26 ימים או פחות לפני ההפלגה (לרבות אי הגעה) – 100% דמי ביטול כולל מיסים.

בכל מקרה של ביטול בטרם 95 יום ייגבו דמי טיפול בסך  150$ לאדם ומקס' של 600$ להזמנה לעד 7 נוסעים

באחריות הלקוח השלמת התשלום בהתאם לתנאי הביטול  עד  60 יום לפני ההפלגה. במידה ולא יוסדר התשלום יחוייב כרטיס האשראי באופן אוטמאטי 60 יום בטרם מועד ההפלגה.

טיסות שכר, טיסות ואשרת כניסה

שעות הטיסה אינן סופיות ולכן עשויות להשתנות עפ"י תקנון טיסות השכר. כמו כן עלול להשתנות מסלול הטיסה ופרטי חב' התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים, אובדן /עיכוב או לנזק לכבודה הנם על המוביל האווירי, עפ"י כל דין. תשומת הלב מופנית לתנאים הכללים ע"ג כרטיס הטיסה.

בחלק מחברות התעופה (לרבות חברות סדירות לדוג' פגסוס) לא מוגש מזון בטיסה. ניתן לרכוש מזון בתשלום נוסף.

בטיסות סדירות האחריות על שינוי ו/או עיכוב הינו באחריות חברת התעופה בלבד בהתאם לחוקי התעופה הבינלאומיים.

איחורים, עיכובים וביטול טיסה. חברתנו מבהירה כי בכל הקשור בניהול הטיסה בפועל (איחור, שינוי, ביטול או חלילה תקלות במטוס), הרי שהאחריות הינה על חברות התעופה וזאת עפ"י כללי ארגון התעופה הבינלאומי וחוקי מדינת ישראל (לדוג' חוק טיבי) ואין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לסבסוד או החזר של כל עלות נוספת מחברתנו במידה וכזו תידרש. החברה מצידה תנסה לאתר ולהביא אפשרויות טיסה חלופיות ובמידה ותמצא טיסה זולה יותר הרי שההפרש יוחזר ללקוח. במידה ותידרש תוספת תשלום לטיסה החלופית הרי שהלקוח מתחייב לשלמה.

לידיעתכם, חברת התעופה הינה האחראית הבלעדית להושבה ולמזון במהלך הטיסה. כל הושבה והזמנת סוג ארוחה מיוחד הנעשית על ידי הסוכן הינה בגדר בקשה בלבד.

חברתנו ממליצה לעשות הליך בידוק עצמי מוקדם (צ'ק אין) לטיסה בהתאם לנהלי חברת התעופה.

טיסות המשך (טיסות קונקשיין), אינן יכולות להיות מונפקות ללא מינימום זמן אוטומטי להגעה לטיסת ההמשך. יחד עם זאת חברתנו לא תוכל להיות אחראית בגין כל בעיה רפואית, ביטחונית כמו גם איחור טיסה או כל סיבה אחרת שבגינה הנוסע לא הספיק להגיע לטיסת ההמשך ומוסכם כי כל עוד הונפק כרטיס טיסה בהתאם לחוקי יאט"א הרי שלא קיימת כל עילת תלונה ו/או תובענה כלפי חברתנו.

בחלק מחברות התעופה (בריטיש לדוגמה) לא ניתן לבקש ו/או להזמין הושבה מראש ולסוכן אין כל נגיעה למפת ההושבה במטוס.

מעת לעת ניתנים מחירים מוזלים על טיסות שנעשו כהזמנה קבוצתית. בכרטיסים והזמנות ו/או הושבה במסגרת כרטוס קבוצתי לא ניתן לשנות את ההושבה מעבר להקצאת ההושבה שניתנה לקבוצה. כמו כן ההושבה תתבצע רק לאחר השלמת כרטוס של כלל הקבוצה.

באחריות הלקוח הגעה לשדה התעופה של לפחות שלוש וחצי שעות לפני מועד ההמראה.

אשרות כניסה: למדינות שונות נדרשים אשרות כניסה. בכל מקרה ומצב מוטלת חובה מלאה על הנוסע לוודא את הצורך בויזה ולאחר מכן חובתו המלאה של הנוסע לוודא כי בידיו כל המסמכים הנדרשים לביקור ביעד אליו הוא מתעתד לנסוע.

מלונות רכב והעברה

דרגות בתי המלון נקבעות ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין מדינות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.

קבלת החדרים הנה החל מהשעה 14:00 ושעת עזיבת החדרים הנה 11:00 בלי קשר לשעות הטיסה.

סיטונאי התיירות שומרים לעצמם את הזכות במקרה של תפוסת יתר במלון להעביר את האורחים למלון חלופי ברמה דומה. יצוין כי האחריות על שיבוץ האורחים בחדרי המלון (כולל חדרים עם דלת מקשרת או כל חדר מסוג מיוחד) אינה יכולה להיות מובטחת קטגורית, אלא בגדר בקשה. כל הבטחה לא תהיה בעלת תוקף אם לא צוינה במפורש ובכתב כמו כן יודגש כי אין חברתנו ו/או הספק מתחייבים להצמדת חדרים או קומה והכול בגדר בקשה בלבד.

במוצרי חבילות שייט במסגרתם מובטח גם מלון, הרי שייתכנו מצבים בהם יינתנו מלונות שונים מאלו שהופיעו במעמד ההזמנה ובלבד ורמת המלון תהיה לפחות כמו המלון המובטח ושלא תהיה כל פגיעה בשאר מוצרי החבילה.

מתקנים ו/או השירותים הניתנים במלון, לרבות מערכת המיזוג, הנה באחריות המלון בלבד. יש לקחת בחשבון כי בחלק מהמלונות למשל בטורקיה ויוון מכבים את המיזוג המרכזי מעת לעת מסיבות של חיסכון אנרגיה. בחלק מהמלונות לא קיים כלל מיזוג אוויר ובאחריות הלקוח לוודא ולציין זאת בהזמנתו מול הסוכן. לתשובת לבכם: ברוב בתי המלון עשויות להיות מיטות נפרדות בחדרים זוגיים ולא ניתן להבטיח מיטה כפולה כמו כן, בהזמנת חדר לשלושה, המיטה השלישית הנה לרוב מיטה מתקפלת או ספה נפתחת.

בחלק רב של בתי המלון נהוג לגבות מס תיירות מקומי. יצוין כי מס זה אינו קשור כלל ועיקר לחברתנו ואין לנו כל השפעה או תמורה ממס זה. מס זה משולם ישירות למלון והינו כנגד כל לילה של לינה.

השכרת רכב: באחריות השוכר לעדכן החברה באם גיל השוכר נמוך מ –25. כמו כן, יש לעדכן לגבי כל המדינות בהם יבחר לבקר במסגרת ההזמנה. על השוכר להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף על שמו וברישיון נהיגה ישראלי וכן מסגרת אשראי מתאימה. בחלק מהמדינות נהג מגיל מוגדר, נדרש לביטוח מיוחד או אף ללא אפשרות ביטוח.

העברות: אלא אם כן צוין אחרת, ישנה אפשרות שההעברה תהיה קבוצתית ולאו דווקא פרטית.

יש לקחת בחשבון כי ההעברות השונות מוגבלות בזמני המתנה ולכן על הלקוחות להגיע לנקודת האיסוף בשעה הרלוונטית ולוודא כי אינם מאחרים לשעת האיסוף. במידה ויתקיים איחור שאינו באחריות הספק, לא תתקבל טענה ו/או תביעה ו/או בקשה להחזר כספי בגין העברה חלופית.

כללי

חברתנו מדגישה את החשיבות המכרעת בהפעלת ביטוח נסיעות וזאת מיד עם סגירת העסקה.

הבטחת מחיר: הלקוח יוכל להבטיח לעצמו את המחיר שניתן לו ביחס להזמנתו רק בהתקיים בו זמנית התנאים הבאים: תשלום מלא של ההזמנה במועד ביצועה, כרטוס חומר הנסיעה ואישור חברת השייט. אם לא התקבל מלוא התשלום בגין ההזמנה, כל תוספת עלות הנובעת משינוי בתעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ ו/או בחו"ל, המיסים, האגרות בארץ ו/או בחו"ל, שערי החליפין במטבעות השונים, היטלי דלק יחול על הנוסע בלבד.

דמי ביטול/שינוי: על כל ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי מרגע אישורן גם במקרים של אי מימוש ההזמנה מכל סיבה שהיא. חתימתך מהווה אישור להזמנה.

דרכון: תוקף הדרכון חייב להיות חצי שנה מיום הנסיעה לפחות. עליך לבדוק צורך באשרות כניסה למדינות הביקור בנסיעתך. חובה עליך לציין אם הנך בעל אזרחות זרה/כפולה/תעודת מעבר או במידה וקיבלת אשרת כניסה חד פעמית.

חיסונים יש לוודא המלצות משרד הבריאות. (ניתן לברר בטלפון 03-5634848 או באתר משרד הבריאות.

אזהרות מסע: על אף כי אינן מהוות אסמכתא חוקית לביטול ההזמנה, מומלץ לבדוק באם קיימת אזהרת מסע ליעד אליו הנך נוסע/ת. באתר .

ביטוח נוסעים ומטען: לא ניתן לבצע ביטוח בצורה רטרואקטיבית. הביטוח יכסה דמי ביטול רק במקרה של אשפוז אישי ו/או מוות קרוב משפחה מדרגה ראשונה. החזר כספי יתקבל מחברת הביטוח ישירות ללקוח. בכל מקרה תנאי הפוליסה הינם התנאים הקובעים ולא יהיו כל תלונות בנושא זה אלא לחברת הביטוח בלבד.

שער הדולר: שער הדולר לחיוב העסקה יקבע עפ"י שער העברות והמחאות גבוה.   

לתשומת לבך: בעסקת מכר מרחוק ניתן לבטלה לפי חוק הגנת הצרכן ובתנאי שיעמוד בתנאי החוק.

כלל העסקאות הינן בהתאם לסעיף 17 ד' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 וכן החובה ל"גילוי נאות בחבילות תיור".

חוק הגנת הצרכן חל על מוצרי תיירות המתחילים בארץ. לעניין זה מרכיב השייט אינו מוגן בחוק זה.

במקרה של החזר כספי, ההחזר יתבצע בדרך התשלום בה שולמה ההזמנה, למעט תשלום במזומן ובמקרה זה ההחזר יתבצע בצ'ק.

המצב הביטחוני במדינת ישראל וטענת 'כוח עליון': ניסיון העבר מלמד כי לא קיימת ללקוח זכות ביטול מתוקף טענת כוח עליון. גם במקרה של מלחמה כוללת חו"ח, בתי המשפט בישראל כבר קבעו, כי מאחר ובישראל מלחמה הינה תרחיש שהוא בגדר הצפוי, הרי גם מצב מלחמה אינו נחשב ל'כוח עליון'. האירועים הביטחוניים בישראל אינם יכולים לעמוד ללקוחות כטענה לביטול עסקה ללא תשלום דמי ביטול כקבוע בהסכם הרכישה.

במידה ותעלה כל  מחלוקת ו/או טענה ו/או תלונה ו/או בקשה לפיצוי ו/או טענה לעוגמת נפש ו/או כל טענה אחרת ובמידה ולא יינתן מענה מקובל וראוי מחברתנו, ידוע ומוסכם בין הצדדים כי הסמכות לבירור בעניין הינה המוסד לבוררות של התאחדות סוכני הנסיעות בישראל ומשכנה ברח' ביאליק 12 ת"א. מכל מקום וגם במקרה של פניה לערכאות משפטיות, מוסכם וידוע כי הערכה המשפטית הרלוונטית הינה בית המשפט בתל אביב.

 עודכן לאחרונה: פברואר 2016